Bestil tid

Tidsbestilling hos Lægerne i Brande

For at mindske ventetiden, har vi indført et koncept der hedder “Tid samme dag”. Det betyder i praksis, at vi så vidt muligt forsøger at booke de fleste patienter ind hurtigst muligt – ideelt set, samme dag.

Desværre betyder det også at man ikke kan forudbooke/bestille en bestemt dato til en standard konsultation, men denne prioritering gør at vi kan se de fleste af vores patienter indenfor få timer, i stedet for flere ugers ventetid.

Obs: Hvis det af særlige grunde skal være en bestemt af klinikkens læger, kontakt da sekretæren.
Se hvilke læger der er til rådighed i dag, ved at kigge  længere nede på hjemmesidens venstre side.

Tidsbestilling, Tid Samme Dag:venteplads

  • via vores hjemmeside (Log på via Selvbetjening, øverst i højre hjørne) fra dagen før fra kl 16.00 og frem
  • ved telefonkontakt til sygeplejerske samme dag kl 8.00 – 9.45
  • ved personlig fremmøde i klinikken samme dag

Tidbestilling, Kronikerambulatoriet(f.eks. diabetes, hjertekarsygdom, KOL og psykisk sygdom):

  • aftales fra gang til gang
  • bookes på vores hjemmeside eller via sekretæren

I kronikerambulatoriet kan bestilles tid til enkelte andre ting, så som svangre- og  børneundersøgelser, samt fornyelse af kørekort.

 

Medicinbestilling / receptfornyelse: Helst pr. mail via vores hjemmeside(Log på via Selvbetjening, øverst i højre hjørne).
Ellers telefonisk til sekretæren kl 8.00 – 12.00. Kun fast ordineret medicin.
Sovemedicin og beroligende medicin, kun ved konsultation hos sygeplejersken.

Ring 9718 0144 og du kommer direkte igennem til sekretærerne. Har du behov for akut lægehjælp skal du taste 0.
Klokken 12.00 til 16.00:
Ringer du 9718 0144 vil du høre at telefonerne er lukkede, men der oplyses et nummer, hvor du ved behov for akut lægehjælp kan træffe lægehusets vagthavende.
Efter klokken 16.00, samt i weekenderne og på helligdage, passes vagten af Lægevagten for region Midt Telefon: 7011 3131